1. การฝากสั่งซื้อหรือการประมูลสินค้าที่ฝากทางบริษัทดำเนินการ ลูกค้าต้องอ่านรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วนเองก่อนสั่งซื้อหรือประมูล เมื่อตัดสินใจแล้วแปลว่าลูกค้าตกลงตามเงื่อนไขที่ร้านค้านั้นๆกำหนดไว้ หลังได้รับสินค้าแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือส่งคืนสินค้ามาทางเราเพื่อขอเงินคืนได้ หากมีปัญหาลูกค้าต้องดำเนินการติดต่อกับร้านทางญี่ปุ่นด้วยตนเองเท่านั้น
 2. ลูกค้าที่ต้องการขนส่งสินค้าทางเรือพร้อมเคลียร์ภาษีต้องแจ้งข้อมูลว่าสินค้าเป็นอะไร จำนวนเท่าไหร่ ใบเสร็จหรือหน้าออเดอร์สินค้าโชว์ราคาให้ครบถ้วน กรณีสินค้าไม่ตรงกับที่ลูกค้าแจ้งไว้ มีการสำแดงอันเป็นเท็จ หรือส่งสินค้าผิดกฏหมาย ตรวจพบทำการยึดสินค้าทั้งกล่องและต้องเสียค่าปรับเริ่มต้นกล่องละ 5,000 บาท และต้องจ่ายค่าปรับก่อนนำสินค้าออกจากโกดังในรอบนั้นๆ กรณีลูกค้าแอบส่งสินค้าผิดกฏหมาย ถือว่าลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบเองแต่เพียงผู้เดียว
 3. กรณีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าด้วยตัวเองสามารถดูที่อยู่โกดังญี่ปุ่นได้หลังจากลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ โดยลูกค้าต้องกรอกข้อมูล ชำระเงินค่าสินค้า, ค่าขนส่งในญี่ปุ่น ด้วยตัวเอง และทำสรุปสินค้าและ Tracking number ส่งมาให้เราในระบบทุกชิ้น และทางเราไม่อนุญาตให้ส่งสินค้าโดยไม่ได้แจ้งทางเราก่อนล่วงหน้า กรณีไม่ปฏิบัติตามไม่รับผิดชอบสินค้าล่าช้า หรือสูญหายใดๆทั้งสิ้น
 4. กรณีฝากส่งสินค้าจากญี่ปุ่นลูกค้าต้องรับผิดชอบในการบรรจุหีบห่อสินค้า ฉลากบรรจุภัณฑ์ให้สมบูรณ์ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและเป็นไปตามเงื่อนไขของการจัดส่งสินค้า เพื่อความปลอดภัยของสินค้าของลูกค้า ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากปัญหาบรรจุภัณฑ์ (เช่น ไม่ใส่กันกระแทก หรือห่อบางเกินไป ไม่แน่นหนา) ทางบริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
 5. ทางบริษัทไม่มีการรับประกันการแตกหัก และความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งใดๆทั้งสิ้น กรุณาเลือกซื้อสินค้าจากผู้ขายมืออาชีพ มีการบรรจุหีบห่อที่แน่นหนา และพิจารณางดส่งสินค้าที่มีโอกาสแตกหักได้ง่าย
 6. โดยปกติทางบริษัทจะไม่ทำการเปิดสินค้าลูกค้า ยกเว้น การตรวจเช็คเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้านั้นไม่ผิดกฏหมาย ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดและตรวจสอบพัสดุ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อความปลอดภัย ตามกฏระเบียบการนำเข้าและส่งออกของประเทษญี่ปุ่นและประเทศไทย
 7. กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่นอกเหนือจากการควบคุมของทางเรา ทางเราไม่รับผิดชอบในทุกกรณี ดังนี้
  1. ภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว , พายุ หรือน้ำท่วม เป็นต้น
  2. เหตุการณ์ที่นอกเหนือจากการควบคุม เช่น สงคราม , เครื่องบินตกหรือปัญหาเทคโนโลยีการบิน , ไฟไหม้ หรือโจรกรรม เป็นต้น
  3. สินค้าที่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพความชื้น ยกตัวอย่างเช่น ไม้ , ผ้า canvas เป็นต้น
  4. สินค้าที่สามารถเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา ยกตัวอย่างเช่น สินค้าที่มีวันหมดอายุ เป็นต้น
 8. กรณีจัดส่งสินค้าโดยบริการต่างๆในไทย การรับสินค้าทุกครั้ง ให้เช็คสภาพกล่องและสินค้าภายใน และถ่ายรูปเก็บไว้ก่อน แล้วค่อยเซ็นรับ ถ้าพบสิ่งผิดปกติ มีความเสียหาย หรือสูญหาย ลูกค้าต้องดำเนินการเคลมกับบริษัทขนส่งในไทยด้วยตนเอง
 9. กรณีที่ขนส่งที่ลูกค้าเลือกจัดส่งไม่รับพัสดุไปส่งในเขตของลูกค้า เช่น เพราะสาเหตุของโรคระบาดทำให้สาขาปลายทางปิดรับการกระจายพัสดุ เป็นต้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนขนส่งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 10. กรณีสินค้าที่สั่งมากันคนละรอบเรือและอยากรอส่งหรือมารับพร้อมกัน หากเลือกที่จะเก็บรอกันในโกดังที่ไทย สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่มีเกณฑ์ถึงตามระดับที่บริษัทกำหนดและต้องมีข้อมูลว่ามีสินค้าอยู่ในรอบถัดไปเท่านั้น โดยทางบริษัทไม่รับประกันความเสียหายที่เกิดจากการจัดเก็บเช่น ความชื้น อุณหภูมิ วันหมดอายุใดๆทั้งสิ้น หากมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดปัญหา แนะนำให้ส่งออกไปทั้งหมด
 11. กรณีสินค้ามาถึงไทยให้ชำระค่าส่งภายใน 7 วันหลังจากที่มีการแจ้งชำระเงิน กรณีเกินกำหนด ต้องชำระค่าปรับเพิ่มวันละ 50 บาทต่อกล่องหรือซอง
 12. กรณีลูกค้าต้องการใช้บริการรวมกล่องก่อนส่ง(มีค่าบริการเพิ่มเติม) เราจะทำในไทยเท่านั้น ไม่สามารถทำจากที่ญี่ปุ่นได้ และขอสงวนสิทธิ์ให้ทีมงานเป็นผู้ตัดสินใจเลือกขนาดกล่องที่เหมาะสมด้วยตนเอง