ตัวอย่างการคำนวณราคาส่วนฝากส่ง

เขียนเมื่อ: 03/01/2023 15:20

แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 03/01/2023 16:40สวัสดีครับ วันนี้แอดมินมีตัวอย่างการคำนวณในส่วนฝากส่งทั้งหมด 6 ตัวอย่างมาคำนวณกันให้ดูครับ ตัวอย่างต่อไปนี้ คำนวณเฉพาะส่วนฝากส่งเท่านั้น ยังมีค่าบริการส่วนอื่นอีก 3 ส่วนได้แก่ ส่วนฝากซื้อ รีแพค และค่าจัดส่งในประเทศไทย สามารถดูรายละเอียดค่าบริการแต่ละส่วนได้ ที่นี่


--------------------------------------------------------------------------


ตัวอย่าง1 นาย A ซื้อของจากเว็บ Amazon เป็นหนังสือ 1 เล่ม หนัก 0.6 kg ทาง Amazon บรรจุใส่กล่องขนาด 17x25x9 cm 1 กล่อง จะถูกคิดราคาอย่างไรถ้านาย A เป็นลูกค้าระดับ silver: 300 บาท (เนื่องจากน้ำหนักรวมไม่ถึง 1 kg คิดราคาเหมา)

ถ้านาย A เป็นลูกค้าระดับ gold: 180 บาท (เนื่องจากน้ำหนักรวมไม่ถึง 1 kg คิดราคาเหมา)

ถ้านาย A เป็นลูกค้าระดับ platinum: 108 บาท (0 - 25 kg แรกหน่วยละ 180 บาท เอา 0.6 x 180)--------------------------------------------------------------------------


ตัวอย่าง2 นาย A ซื้อของจากเว็บ Amazon เป็นหนังสือ 2 เล่ม ทาง Amazon บรรจุใส่กล่องขนาด 17x25x9 cm แยกออกมา 2 กล่อง กล่องละ 0.6 kg (รวม2กล่อง 1.2 kg) จะถูกคิดราคาอย่างไรถ้านาย A เป็นลูกค้าระดับ silver: 360 บาท (เนื่องจากน้ำหนักรวมไม่ถึง 2 kg คิดราคาเหมา คิดจากน้ำหนักรวมพัสดุทุกชิ้น ไม่ได้คิดแยกชิ้น)

ถ้านาย A เป็นลูกค้าระดับ gold: 216 บาท (0 - 25 kg แรกหน่วยละ 180 บาท คิดน้ำหนักรวมพัสดุทุกชิ้น ไม่ได้คิดแยกชิ้น เอา 1.2 x 180)

ถ้านาย A เป็นลูกค้าระดับ platinum: 216 บาท (0 - 25 kg แรกหน่วยละ 180 บาท เอา 1.2 x 180)


--------------------------------------------------------------------------


ตัวอย่าง3 นาย A ซื้อของจากเว็บ Amazon เป็นหนังสือ 2 เล่ม ทาง Amazon บรรจุใส่กล่องขนาด 17x25x9 cm แยกออกมา 2 กล่อง กล่องละ 0.6 kg (รวม2กล่อง 1.2 kg) แต่ 2 กล่องนี้ส่งมาไม่พร้อมกัน ทำให้อยู่คนละรอบเรือกัน จะถูกคิดราคาอย่างไร


ตัวเลือก1 - นาย A มีสิทธิ์เลือกที่จะเก็บของรอกันได้( ตามเกณฑ์ที่กำหนด ของจะเก็บอยู่ที่โกดังในไทย) หากนาย A เลือกที่จะเก็บรอกัน ราคาจะเท่ากับตัวอย่างที่ 2 โดยจะเรียกเก็บเงินในรอบที่ของส่งออกพร้อมกันทั้ง2ชิ้น

ถ้านาย A เป็นลูกค้าระดับ silver: 360 บาท (เนื่องจากน้ำหนักรวมไม่ถึง 2 kg คิดราคาเหมา คิดจากน้ำหนักรวมพัสดุทุกชิ้น ไม่ได้คิดแยกชิ้น)

ถ้านาย A เป็นลูกค้าระดับ gold: 216 บาท (0 - 25 kg แรกหน่วยละ 180 บาท คิดน้ำหนักรวมพัสดุทุกชิ้น ไม่ได้คิดแยกชิ้น)

ถ้านาย A เป็นลูกค้าระดับ silver: 216 บาท (0 - 25 kg แรกหน่วยละ 180 บาท)


ตัวเลือก2 - แต่ถ้านาย A เลือกที่จะไม่รอให้สองชิ้นมาพร้อมกัน นาย A เมื่อส่งของชิ้นแรก จะถูกคิดแบบตัวอย่างที่ 1 และเมื่อส่งของชิ้นที่สอง จะถูกคิดแบบตัวอย่างที่ 1 อีกครั้ง

ถ้านาย A เป็นลูกค้าระดับ silver: 300+300 บาท (เนื่องจากน้ำหนักรวมไม่ถึง 1 kg คิดราคาเหมา)

ถ้านาย A เป็นลูกค้าระดับ gold: 180+180 บาท (เนื่องจากน้ำหนักรวมไม่ถึง 1 kg คิดราคาเหมา)

ถ้านาย A เป็นลูกค้าระดับ platinum: 108+108 บาท (0 - 25 kg แรกหน่วยละ 180 บาท)--------------------------------------------------------------------------


ตัวอย่าง4 นาย A ซื้อของจาก เป็นอะไหล่มอเตอร์ไซค์มาจาก 2 ร้านค้า ร้านแรกส่งมา น้ำหนัก 20.1 kg บรรจุใส่กล่องขนาด 30x40x50 cm ร้านที่สอง น้ำหนัก 5.8 kg บรรจุใส่กล่องขนาด 30x40x50 cm จะถูกคิดราคาอย่างไร


ถ้านาย A เป็นลูกค้าระดับ silver: 4662 บาท (0 - 50 kg แรกหน่วยละ 180 บาท เอา 25.9 x 180)

ถ้านาย A เป็นลูกค้าระดับ gold: 4657.50 บาท (0 - 25 kg แรกหน่วยละ 180 บาท 25-50 kg หน่วยละ 175 บาท เอา 25x180 + 0.9x175)

ถ้านาย A เป็นลูกค้าระดับ platinum: 4653 บาท (0 - 25 kg แรกหน่วยละ 180 บาท 25-50 kg หน่วยละ 170 บาท เอา 25x180 + 0.9x170)


--------------------------------------------------------------------------


ตัวอย่าง5 นาย A ซื้อของเป็นอะไหล่มอเตอร์ไซค์มาจาก 2 ร้านค้า ร้านแรกส่งมา น้ำหนัก 20.1 kg บรรจุใส่กล่องขนาด 30x40x50 cm ร้านที่สอง น้ำหนัก 5.8 kg บรรจุใส่กล่องขนาด 70x60x50 cm จะถูกคิดราคาอย่างไร


เนื่องจากชิ้นที่สอง มีขนาดกว้าง+ยาว+สูงเกิน 160 cm ชิ้นที่สองจะถูกคิดแบบปริมาตร (นำกว้างxยาวxสูงหน่วยเมตรxเรทปริมาตร) เทียบน้ำหนักแบบไหนมากกว่าคิดแบบนั้น ส่วนชิ้นแรกคิดแบบน้ำหนักปกติ

ถ้านาย A เป็นลูกค้าระดับ silver: 3618 + 3150 บาท (ชิ้นแรกคิดแบบน้ำหนัก ชิ้นที่สองถูกคิดแบบปริมาตรเนื่องจากมากกว่า)

ถ้านาย A เป็นลูกค้าระดับ gold: 3618 + 3150 บาท

ถ้านาย A เป็นลูกค้าระดับ platinum: 3618 + 2940 บาท ( เรทปริมาตรของ platinum ถูกกว่าของแบบ silver/gold )


--------------------------------------------------------------------------


ตัวอย่าง6 นาย A จองพื้นที่ไว้ 1.0 คิวบิกเมตร และส่งของออกมาเป็นลังใส่เสื้อผ้ามือสอง 5 กล่องใหญ่ ขนาดกล่องละ 50x60x70 cm กล่องละ 40 kg จะถูกคิดราคาอย่างไร


(ภาพแสดงพื้นที่ที่สามารถวางกล่องได้ของปริมาตร 1.0 คิวบิกเมตร)


เนื่องจากนาย A จองพื้นที่ไว้ (เป็นสิทธิ์ของลูกค้าระดับ GOLD/PLATINUM) นาย A สามารถใส่ของไม่จำกัดน้ำหนักได้ในพื้นที่โควต้าที่จองมา


เนื่องจากกล่องที่ส่งมามีขนาดเท่ากัน แต่ละกล่องตะมีปริมาจร ดังนี้ 0.5x0.6x0.7 = 0.21 คิวบิกเมตร

เนื่องจากนาย A จองมา 1.0 คิวบิกเมตร จึงสามารถใส่ได้ ทั้งหมด 4 กล่อง โดยกล่องที่ 5 จะต้องถูกแยกคิด โดยคิดแบบน้ำหนักเทียบปริมาตร เนื่องจากมีขนาดเกิน 160 cm


ถ้านาย A เป็นลูกค้าระดับ silver: ไม่สามารถใช้บริการจองพื้นที่ได้

ถ้านาย A เป็นลูกค้าระดับ gold: 15000 + 7125 (กล่องที่ 5 ถูกคิดแบบน้ำหนักเนื่องจากมากกว่าแบบปริมาตร)

ถ้านาย A เป็นลูกค้าระดับ platinum: 14000 + 7050 บาท ( เรทจองพื้นที่ platinum ถูกกว่า gold )


--------------------------------------------------------------------------ถ้าลูกค้าท่านไหนยังไม่แน่ใจในวิธีการคำนวณ สามารถเข้าไปกรอกตัวเลขคำนวนเองได้ ที่นี่เลย